Tom Kuipers Psychiater

Voor consultatie, training, supervisie en advies.

 


Diensten

  • Consultatie voor de basis ggz 
  • Coaching aan professionals
  • Onderzoek en advies t.b.v. zorginstellingen, verbandhoudend met incidenten of bijvoorbeeld met te verbeteren samenwerking in de collegiale of hiërarchische verhoudingen. Veel aandacht voor groepsprocessen en andere vormen van 'complexity'. Ik werk daarbij - afhankelijk van de vraagstelling -samen met andere deskundigen.
  • Advies over strategie en methodiekontwikkeling aan professionals en zorginstellingen
  • Trainingen gespreksvaardigheid, interviewtechnieken en onderhandelen onder stressvolle omstandigheden
  • Training (en opleiding) Interactievaardigheden in samenwerking met Bureau de Mat (www.demat.nl). Enkele toepassingen daarvan zijn: 

     1. training 'effectief samen beslissen met de client en diens netwerk' in het kader van doelmatig werken in de
         zorg (ook bekend als: Shared Decision Making). 

     2. training van familieleden van mensen met psychiatrische problemen. 
     3. doorontwikkelen van toepassingen in het forensische werkveld (onder condities van relatief veel non
         cooperatie) 

     4. op maat trainen van directies of professionals